Đại Chúa Tể

Da Zhu Zai, The Grand Lord, The Great Ruler

Trạng thái: Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
( 7.47 điểm /  57  lượt)
Nội dung phim

Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông vào thế giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm?

Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường chúa tể.

Tập phim

Server V.I.P: