Mộ Vương Chi Vương Phần 1

Mộ Vương Chi Vương

Trạng thái: Full 20/20 Tập VietSub
( 8.18 điểm /  22  lượt)
Nội dung phim

Lạc Võ Tử sau khi giúp Lý Tư dựng nên lăng mộ Tần vương, đã được phong làm Mộ Vương. Nhựng người kế nghiệp ông đều giúp vương triều xây dựng nhiều ngôi mộ tinh xảo. Trong số đó có 9 ngôi mộ được gọi là “Mộ vương chi vương”, xưng hiệu là “Thiên niên bất đạo, vạn năm bất phá” vang danh khắp mọi nơi. Sau khi Lạc Võ Tử mất, ngôi vị mô vương được truyền cho đại đồ đệ là Mộ Dung Hưu, vì vậy mà đã làm cho con cháu Lạc gia bất mãn. Thế nên, hai tộc đã ước định trước Vua, nếu có thể phá giải 9 ngôi mộ lớn thì mới lấy được danh hiệu Mộ vương.