Nhật Ký Nữ Oa

Nuwa Chengzhang Riji / The Diary Of Nuwa

Trạng thái: Full 30/30 Tập VietSub
( 8.5 điểm /  2  lượt)
Nội dung phim

Người dân thường gọi là Nữ Oa nương nương, bà có nhiều đóng góp cho sự sinh tồn và phát triển của loài người, có một việc tương truyền rằng bà chính là người đã vá trời lại để cứu nhân thế thoát khỏi một cuộc ly tan. Bà được liệt vào danh sách Tam Hoàng Ngũ Đế của nhà trời, điều đó cho thấy tầm quan trọng và ảnh hưởng của bà đối với thế gian này như thế nào.