Retouching Of The Night 2023

Retouching Of The Night 2023

Trạng thái: Trailer
( 8.5 điểm /  2  lượt)
Coming soon ............
Nội dung phim

Nhân loại kỷ nguyên thứ nhất bởi vì đạn hạt nhân hủy diệt, kỷ nguyên thứ hai lại bởi vì đạn hạt nhân được cứu, trên đời này duy chỉ có không đổi, chính là biến hóa. Ta tin tưởng Nhậm Tiểu Túc không có hủy diệt ngươi, là có nguyên nhân, mà ngươi tại cái này dài dằng dặc một ngàn năm bên trong đã minh bạch, trừ hủy diệt, có lẽ còn có càng đáng để mong chờ sự tình."

Tập phim

Server Sắp Chiếu: