Tây Hành Kỷ (Phần 2)

The Westward (Season 2)

Trạng thái: Full 22/22 Tập VietSub
( 8.6 điểm /  58  lượt)
Nội dung phim

Bạch Lang – một lang yêu được Tiểu Vũ cứu sống, để đền ơn đã đến long tộc làm bạn của Tiểu Vũ. 16 năm sau, khi tin tức về Kỳ Kinh bại lộ, thiên quân đem quân vây đánh Thiên Vũ Sơn, Long cung Thiên Vũ Sơn bị diệt tộc. Bạch Lang mang Tiểu Vũ – lúc này đã biến lại trạng thái Kỳ Kinh, bỏ chạy khỏi Thiên Vũ Sơn, thề sẽ đưa Tiểu Vũ trở về Tây phương cực lạc. Với lòng dũng cảm và sự quyết tâm của mình, Bạch Lang đã thuyết phục được đường tam tạng, một lần nữa cùng cậu đi Tây Thiên để trả kinh.