Thần Võ Thiên Tôn (Bản 3D)

The Legend of Sky Lord 3D (2024)

Trạng thái: Trailer
( 10 điểm /  1  lượt)
Coming soon ...........
Nội dung phim

Không chịu đầu hàng trước số phận hẩm hiu, nào là bị đồng môn mưu hại, nào là đan điền bị phá hủy, nào là bị phế mệnh hồn, thiếu niên tên là Tiêu Thần vẫn quyết chí đứng lên, với công pháp, mệnh hồn và sức mạnh đều là của yêu thú, anh chàng vững bước trên con đường tu luyện càn quyết đấu khí lục giới, bước lên để xứng danh vạn cổ thần giới.

Tập phim

Server Sắp Chiếu: