Tinh Thần Biến Phần 1

Xing Chen Bian, Stellar Transformation

Trạng thái: Full 12/12 Tập VietSub + Thuyết Minh
( 8.3 điểm /  161  lượt)
Nội dung phim

Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến ng pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn... 

Tập phim

Server V.I.P: